Jozef Dodo BAUS (*1958) "Pohľad z druhej strany" [ 11. 11. 2015 - 22. 05. 2016]  [ prehliadka expozície ]
K práci na cykle Siete ma okrem iného viedol aj istý zámerný subverzívny pohyb v priestore súčasného uvažovania nad vizuálnym zobrazovaním. Potvrdzovanie si schopnosti hľadať a budovať vlastný svet reprezentácie, kreslenie farbou alebo maľovanie čiarou a zároveň vytvárať individuálny obsahový register archetypov prepletených s osobným svetom zážitkov. Do kompozícií vstupujú objekty individuálnej histórie alebo také, ktoré za ne určím lebo spĺňajú mnou nastavené kritériá.
Jedným z nich je kocka. Spravodlivosť, stabilita, skromnosť sú charakteristiky jej príbehu. Z pohľadu dnešného preexponovaného vizuálneho sveta ide o okrajový archetypálny objekt, tvarovo statický, neatraktívny. Kocke vraciam „zašlú slávu“ zo začiatku dvadsiateho storočia. Ďaľší kultový objekt môjho záujmu je špulka/ cievka - ikona detstva odkazujúca jednak na rodinnú krajčírsku a výšivkársku tradíciu a zároveň na jednu z prvých hračiek. Vizuálne dynamický objekt, ktorý na minimálnom priestore v perspektívnom zobrazení prezentuje syntézu rotačných telies (valec, kužel, kruh).
Motív elipsy evokujúci pôdorys Kolosea, fascinujúceho priestoru, ktorý som intenzívne vnímal počas študijného pobytu v Taliansku. Z neho vystupujúca špirála, symbol vzostupu a napredovania, ale aj neustále sa opakujúcich stereotypov života, vždy v iných, možno vyšších úrovniach. To sú objekty, ktoré tvoria v rôznych zobrazeniach zástupné motívy pre následné obsahy obrazov. Zdrojom pre tieto motívy bola aj stará učebnica perspektívy.
Loď ako symbol pohybu a možnej zmeny, svojim tvarom evokujúcim až erotické predstavy sa stala ďalším z predmetov mojich zobrazení. Zároveň je aj prechodným motívom pre nové použitie mriežky v nasledujúcich kompozíciách. V nich mriežku konfrontujem s realistickým zobrazením pochádzajúcim z fotografie alebo filmu. Skúmam nosnosť a možnosti takéhoto spojenia. Inšpiračným východiskom bola stará fotografia prievozníckej rodiny, úvodný a záverečný obraz z filmu... Vzťah medzi použitím zdrojového realistického zobrazenia a nefiguratívnosťou mriežky využívam aj v nasledujúcich prácach. Kladenie dvoch „nezlučiteľných“ spôsobov zobrazenia do jednej obrazovej plochy evokuje hranice plurality. Východiskom je „pohľad z druhej strany“, ako riešenie pre komplikované a diskutované témy (sociálne, politické, umelecké...). Prejsť na stranu diskutéra a pozrieť sa na situáciu jeho očami. To sú zároveň ideové podmienky pre vznik hybridného vizuálneho tvaru.


– 1958/ narodený v Nitre
– 1983/ Pedagogická fakulta Nitra /SJ-Vv/
– 1991/ VŠVU Bratislava
– 1992/ pôsobí na KVTV UKF v Nitre
Žije a tvorí v Kráľovej pri Senci.

● 1988/ je zakladajúcim členom voľného združenia Modré Hrušky, ktoré do roku 1993 zrealizovalo desať skupinových výstav
● 1993/ MODRÉ HRUŠKY – X. JUBILEJNÁ VÝSTAVA, Bratislava, UBS
● 1992/ LABYRINT, Nitra, Krajská galéria Nitra ● BLAUE BIRNE, Rakúsko/Viedeň ● Galerie MITTE● BLAUE BIRNE, Rakúsko/St. Pölten, Stadtmuseum Prantauerhof
● 1990/ MODRÉ HRUŠKY, Trenčín, Okruhový dom armády● KOMPLOT, Starý Smokovec, Tatranská galéria● KOMPLOT, Prešov, Šarišská galéria● 4+2+1, Juhoslávia/ Novi Sad, Likovni salon Tribine mladih
● 1988/ Čarovné obrazy Vianoc, Matejovce, Závodný klub ROH

samostatné výstavy:
● 2013 - Siete / Mapovanie; Hálók / Térképezés, Maďarsko, Slovenskéý inšitút v Budapešti, kurátor: A. Récka
● 2011 - MAĽOVANÉ ČIAROU, Bratislava, Galéria umenie Guba
● 2010 - SVET PODĽA BAUSA, Dolný Kubín, Oravská galériaTERÜLETEK, HU/ Balassagyarmat, Szerb templom galéria JOZEF BAUS- OBRAZY, CZ/ Uherské Hradište, Reduta, PROSTOR GEOMETRIE, CZ/ Brno, Galerie Dolmen
● 2009 - JOZEF BAUS V GUBE, Bratislava, Galéria umenia Bratislava MOJE VECI/MÉ VĚCI, CZ/ Smržovka, Galerie Béčka SPOJENIE V SPP, Bratislava, Galéria SPP, (výstava s Markom Vrzgulom)
● 2009 - SPOJENCI, Nitra, Nitrianska galéria (výstava s Markom Vrzgulom)
● 2008 - VÝBER Z KRESLIARSKEJ TVORBY, Veľké Zálužie, M´ARTPRINT galery JOZEF BAUS- ROBERT BIELIK, Bratislava, SOGA
● 2007 - MAĽBA, Bratislava, Galéria Byzant, IKONY ZLATÉHO VEKU, Bratislava, Galéria umenia GUBA
● 2002 - JDB-výber z tvorby, Bratislava, priestory BRVZ a STRABAG
● 1996 - OBRAZY, Nitra, Nitrianska štátna galéria, OBRAZY, Bratislava, Galéria Cypriána Majerníka JDB, Žilina, Galéria EMÓCIA
● 1994 - KRESBY CA, Nitra, Mestské múzeum Nitra

kolektívne výstavy/výber:
● 2013/ HLAVY-zo zb. Ivana Melicherčíka, Bratislava, Roman Fecik Gallery
● 2012/ MALIARSKE SYMPÓZIUM Lúčky 2012, Dolný Kubín, Oravská galéria v Dolnom Kubíne
● 2009/ 50 ROKOV KATEDRY VÝTVARNEJ TVORBY A VÝCHOVY, Nitra, Galéria Univerzum
● 2007/ NÁVRATY / RETURNS, Rakúsko, Viedeň, Slovenský inštitút vo Viedni
● 2005/ MALIARSKE SYMPÓZIUM MALÁ FRANKOVÁ, Pezinok, Galéria Štefana Prokopa
● 2004/ VŠETKO TO NAJLEPŠIE, Nitra, Nitrianska galéria 2002/ BIBLIOFILIE/NITRANSKÁ GRAFIKA , CZ/České Budějovice, Radniční výstavní síň
● 2001/ FENOMÉN ILÚZIE VO VÝTVARNOM UMENÍ NA SLOVENSKU, (z cyklu výmenných kurátorských výstav trans KUNSTHALLE 2001), Košice, Východoslovenská galéria
● 1999/ KONTINUITY, Nitra, Nitrianska galéria 2. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO SYMPÓZIA MAĽBY, Dolný Kubín, Oravská galéria
● 1998-99/ STRATENÝ RAJ- PARADISE LOST (BAROK& SÚČASTNOSŤ), Bratislava, Národná galéria- Esterházyho palác
● 1998-99/ CONTEMPORARY SLOVAK ART- Selection, Exhibition area of the International Monetary Found Society in Washington, USA/ Washington
● 1998/ SLOVENSKÉ UMENIE DNEŠKA, Bratislava, Dom umenia MATERIA PRIMA, Bratislava, Výstavná sieň UBS SLOWAKISCHE KUNST HEUTE, Nemecko, München, Galerie der Künstler Kunstforum
● 1997/ KAMRÁDŠOFT IST GÚT, Bratislava, Dom umenia
● 1996/ MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA ÚČASTNÍKOV MORAVIANSKEHO SYMPÓZIA, Bratislava, Galéria Cypriána Majerníka, ART IN THEATRE, Martin, Divadlo SNP, SALÓN ’96, Bratislava, Výstavná sieň UBS
● 1995/ ART IN THEATRE, Nitra, Divadlo Andreja Bagara STRETNUTIE GENERÁCií- II., Bratislava, Výstavná sieň UBS, ASPEKT, Holandsko, Zoetermeer
● 1994/ ASPEKT, Bielorusko, Minsk
● 1993/ ART IN – Dvojstup, Nitra, Umelecká beseda Nitra, I. VÝBER ABSOLVENTOV VŠVU V BRATISLAVE, Modra, ARIAS a WANDA Gallery
● 1991/ PARÍŽ 90, Bratislava, Galéria MÉDIUM- VŠVU ROK PO…, Poprad, Tatranská galéria
● 1990/ OTVORENÝ ATELIÉR, Bratislava, Umelecká beseda slovenská

Zúčastnil sa Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom (1996, 2001), sympózia veľkoformátovej maľby v Dolnom Kubíne (1999) maliarskeho sympózia v Malej Frankovej (2004, 2005) a maliarskeho sympózia Lúčky (2011, 2012). Jeho práce sú súčasťou zbierok slovenských galérií (Nitrianska galéria v Nitre, Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Turčianska galéria v Martine), ďalej sú v zbierkach firiem (ČSOB Nitra, IPEC group, BRVZ a STRABAG, Istroenergogroup a.s.) a v súkromných zbierkach. Je spoluautorom výtvarného dotvorenia Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave a Misijnej kaplnky v tom istom kostole.