Xénia Bergerová "MAĽBA"

[13. 11. 2014 - 24. 05. 2015 ]   [ prehliadka expozície ]13. 7. 1977, Bratislava, Slovensko

ŠTÚDIUM / STUDIES
2001-2004 Interné doktorandské štúdium (2006-ArtD.), Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
1995-2001 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra maľby, Ateliér maľby
2000 Akadémia krásnych umení, Krakov, Poľsko – semestrálna stáž
1991-1995 Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ / PEDAGOGICAL ACTIVITY
Od/ Since 2004 Odborná asistentka pre Ateliér maliarskej prípravy reštaurátorov, Katedra reštaurovania, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Assistant professor, Department of Conservation and Restoration, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava

2004-2010 Od / Since 2012 Odborná asistentka, Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Assistant professor, Department of Art Education, Faculty of Education, Comenius University, Bratislava

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY / SOLO EXHIBITION
● 2013 „Maľba“, Galéria Mikuláša Alexandra Bazovského, Trenčín/ Slovakia
● 2012 „Maľba“, Slovenský inštitút, Varšava/ Poland
● 2012 „Maľba“, Šarišská galéria, Prešov/ Slovakia
● 2012 „Maľba“, Galéria SPP, Bratislava/Slovakia
● 2010 „Sladký svet“, Poľský Inštitút, Bratislava/Slovakia
● 2009 „Maľba“, Galeria Krka, Ljubljana/Slovenia
● 2008 „Maľba“, European Commision, Berlaymont, Brusel, Belgicko/Belgium
● 2007 „Maľba“, Smolenický zámok, Smolenice/Slovakia
● 2007 „Bergerovci“, galéria ForZet, Bratislava/Slovakia
● 2006 „Jarný dvojhlas“, galéria HB, Martin/Slovakia
● 2005 „V mojom priestore“, GUBA, Bratislava/Slovakia
● 2005 „Maľba“, galéria Malý pivovar (festival Dni slovenskej kultúry), České Budějovice, ČR/Czech Republic
● 2004 „Voliéra“, galéria Akcent, Nitra/Slovakia
● 2003 „Maľba“, galéria Strabag, Bratislava/Slovakia
● 2002 „Maľba“, Dom Quo Vadis, Bratislava/Slovakia
● 2001 - 2002 „Tri generácie“, Dom Polonii, Varšava, Poľsko/Poland
Dom Polonii, Krakov, Poľsko/Poland
Dom Polonii, Rzeszov, Poľsko/Poland
Muzeum, Cieszyn, Poľsko/Poland
Poľský inštitút, Bratislava/Slovakia
● 1999 „Otec a dcéra“, FFUK, Bratislava/Slovakia

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY / GROUP EXHIBITION
● 2012 „Výtvarné paralely XI.“, Galéria Silencium, BVŠP, Bratislava/Slovakia
● 2012 „Arte a Confronto“, Villa Baruchello, Porto Sant´Elpidio/Italy
● 2011 „Arte 2000“, Mostra Internazionale D´Arte, Montegranaro/Italy
● 2011 ,,Premio Internationale d´Arte, San Crispino“, Villa Baruchello, Porto Sant´ Elpidio/Italy
● 2011 „Výtvarné paralely X.“, Galéria Silencium, BVŠP, Bratislava/Slovakia
● 2010 „Individual Stories“, Orange County Center for Contemporary Art, Los Angeles California/USA
● 2010 „Ateliér maľby“ Dom umenia, Bratislava/Slovakia
Nitrianska galéria, Nitra/Slovakia
Galéria M. A. Bazovského, Trenčín/Slovakia
GUBA, Bratislava/ Slovakia
● 2010 „Výtvarné paralely IX.“, Galéria Silencium, BVŠP, Bratislava/Slovakia
● 2010 „Stretnutie“, Dom umenia, Bratislava/Slovakia
● 2009 „Stretnutie“, Dom umenia, Bratislava/Slovakia
● 2009 „Passing by Painting“, Slovenské národné divadlo, Bratislava/Slovakia
● 2009 „Výtvarné paralely VIII.“, Slovenský inštitút, Praha/Czech Republic;
Galéria Silencium, BVŠP, Bratislava/Slovakia
● 2009 „Pravidlá a výnimky“ Galéria ľudovíta Fullu, Ružomberok/Slovakia
Praetórium, Banská Bystrica/Slovakia
Mestská galéria Rimavská Sobota/Slovakia
Galeria Wojewódstwa Warmińsko-Mazurskiego/Galeria Marszałkowska/Poland
Klub Kultury/Galerie Vladimíra Hrocha, Uherské Hradiště/Czech Republic
● 2009 „Olejomaľba/Oilpainting“, Zichyho palác, Bratislava/Slovakia
● 2008 „Olejomaľba/Oilpainting“, Mestská galéria Rimavská Sobota/Slovakia
● 2008 „Pravidlá a výnimky“ Kysucká galéria/Kaštieľ Oščadnica/Slovakia
Galéria PF01, Bratislava/Slovakia
● 2008 „Sonda“, Záhorská galéria, Senica/Slovakia
● 2008„Maľba“, galéria CCS, Bratislava/Slovakia
● 2008 „Natura Morta“, galéria PF01, Bratislava/Slovakia
● 2007 „Interpretácia skutočnosti“ UMENIE 2007, Dom umenia, Bratislava/Slovakia
● 2007 „Na husličkách maľované“ Západoslovenské múzeum, Trnava/Slovakia
The Chateau, Šalgovce/Slovakia
Mestské múzeum, Bratislava/Slovakia
Dom Komorného grófa, Kremnica/Slovakia
Synagóga, Nitra/Slovakia
Krajské múzeum, Prešov/Slovakia
Palazzo Re Enzo, Bologna, Taliansko/Italy
Randolph, Oxford, Anglicko/England
Galéria slovenského umenia, Krakov, Poľsko/Poland
Supetar, Brač, Chorvátsko/Croatia
● 2007 „Plastycy z nad Olzy“, Tešínske divadlo, Český Tešín, ČR/Czech Republic
● 2006 „Voľným okom“, Galéria ŠVK, Banská Bystrica/Slovakia
● 2006 „Na husličkách maľované“, Reduta, Bratislava/Slovakia
● 2005 „Návrat do krajiny II.“, Galéria Štefana Prokopa, Pezinok/Slovakia, Slovenský inštitút, Viedeň/ Austria
● 2005 „Štyri nebá“, Rotunda, Košice/Slovakia
● 2004 „Vianočný obraz“, Galéria Štefana Prokopa, Pezinok/Slovakia
● 2004 „Négy égbolt“, Budapešť, Miškolc, Maďarsko/Hungary
● 2004 „Aukcia súčasného umenia ArtSK“, Galéria umenia Incheba, Bratislava/Slovakia
● 2004 „Návrat do krajiny I.“, Galéria Štefana Prokopa, Pezinok/Slovakia
● 2003 „Slovenská maľba a socha“, Center of Hellenic Tradition, Atény, Grécko/Greece
● 2003 „Šport a olympizmus“, Zichyho palác, Bratislava/Slovakia
● 2003 „Talenty 5“, Záhorská galéria, Senica/Slovakia
● 2002 „Salón“, Štátna galéria v Nitre/Slovakia
● 2001 „Diplomové práce“, Galéria Marat Art, Bratislava/Slovakia
● 2001 „Maľba a sklo“, Kaštieľ Mojmírovce/Slovakia
● 2000 „Zo zbierok J. Kelceyho“, Veľvyslanectvo SR, Londýn, Anglicko/London, England
● 1999 „Ateliér maľby“ galéria Médium, Bratislava/Slovakia
Oravská galéria, Dolný Kubín/Slovakia
galéria T, Komárno/Slovakia
Štátna galéria, Nitra/Slovakia
● 1998 „Maľba“, Bulharské kultúrne a informačné centrum, Bratislava/Slovakia

OCENENIA / AWARDS
● 2011 ,,Premio Internationale d´Arte, San Crispino“, Porto Sant´Elpidio/Italy
„Premio Speciale Della Critica“

SYMPÓZIÁ / SYMPOSIUMS
● 2005 „Návrat do krajiny II.“, Malá Franková/Slovakia
● 2004 „Návrat do krajiny I.“, Malá Franková/Slovakia

Xénia Bergerová sa poňatím maľby a imagináciou vymyká z u nás rozšírených a profilovaných názorových rovín a v rámci výtvarníkov svojej generácie je jej tvorba skôr solitérna ako zaraditeľná. Xénia je intuitívna a invenčná maliarka, pevný programový či racionálny koncept nemá u nej miesto. Sledujem jej tvorbu siedmy rok. Celé spomenuté obdobie sa pohybuje v línii, v rámci ktorej v akoby nedeliteľnom priestore osciluje jedným i druhým smerom medzi polohou figuratívnou a abstraktnou, medzi príbehom a maľbou samou o sebe, medzi hutnou, plnou maľbou v definovanom priestore a plošnou, odhmotnenou, levitujúcou v nekonečne, medzi farebnou plnosťou a na druhej strane najnovšie až minimalizmom. Farba v jej obrazoch je charakteristicky intenzívna, plnokrvná, extrovertná, dynamická a výbušná. Rovnako charakteristický v jej autorskom profile je ustálený register tém, ktoré ju oslovujú a ku ktorým sa opakovane a v rôznych štádiách svojej tvorby vracia. Jeden a ten istý motív tak reinterpretuje s istým posunom. Cieľom je zobraziť už stvárnenú tému z aktuálnej tvorivej pozície, v duchu momentálne riešeného formálneho problému. Metódu a proces vývoja dokumentujú napr. abstraktno-expresívne formy či vejáre alebo viaceré ženské akty, ktoré nie sú citáciami ale voľnými interpretáciami Venuše Tiziana a Velásqueza alebo Ingresovej Odalisky v novom kontexte a v novom výraze. Súčasné zavŕšenie výskumov a hľadania autorsky napĺňajúcej výpovednej formy, predstavujú diela posledných mesiacov v už známom tematickom okruhu. Prekvapujú istou radikálnosťou, razantným obratom novým smerom, čo Xénia Bergerová dáva do vzťahu so zmenou životnej situácie a voľbou rýchlejšej realizácie. Predovšetkým olejomaľbu nahrádza akryl, prácu štetcom niekde čiastočne a inde na celej ploche obrazu zas zlaté metalické plátky. Na oplátku obohacujú vlastnosti povrchu o textúru, reflexy, svietivosť a zrkadlenie, o priestorovú ilúziu a zvláštnu dematerializáciu. U Xénii Bergerovej, ktorá rozvíja kontinuitu a priebežne sa inšpiruje umeleckohistorickým dedičstvom, je zlatá farba odozvou stredoveku v malých sakrálnych kontextoch, odkazujúca na spiritualitu v tabuľových maľbách a ikonách východnej cirkvi. Dynamiku a farebný ohňostroj plochy plátna pocitovo uzatvára kontrastným a usporiadaným architektonickým tvarom – kubusom alebo bordúrou. V bordúre vystavených obrazov uplatňuje nielen technické ale aj maliarske východiská, kombináciu oleja, akrylu a reflexnej koláže. Výrazové možnosti a vývojaschopnosť takto namiešaného elixíru Xéniu veľmi inšpirujú a tak predznamenávajú kryštalizáciu jej ďalšieho výtvarného smerovania.
Mgr. Xénia Lettrichová