Jozef YOKO Amrich "MOTÍVY" (*1960)
[ 17. 11. 2015 - 20. 05. 2016]  [ prehliadka expozície ]VZDELANIE
1975-79/SUPŠ v Košiciach
1985-91/VŠVU v Bratislave
Žije a tvorí v Košiciach

VÝSTAVY
1994 MYTOMANiny, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice 1994 MYTOMANiny, Tatranská galéria, Poprad (Horný Smokovec)
1999 Mutácia obrazu, Východoslovenská galéria, Košice
2003 Amrich • Jurín • Lipkovič • Prokop, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice
2009 Zlá predtucha, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice
1987 Divadlo syntéza, Ukrajinské národné divadlo, Prešov
1988 Galéria Kontajner,&n bsp; Ukrajinské národné divadlo, Prešov
1988 Noc kúzelníkov, Ukrajinské národné divadlo, Prešov
1989 Noc kúzelníkov, Bratislava, Praha
1989 Neon I, M-klub, Košice
1990 Košice • Bratislava • Wien, Východoslovenská galéria, Košice, Umelecká Beseda, Bratislava, GH, Wien
1990 Art Hamburg, Messe, Hamburg
1990 Neon II, M-klub, Košice
1991 Trienále plagátu, Galéria Jána Koniarka, Trnava
1993 Elektráreň T, &n bsp; Tatranská galéria (Elektráreň), Poprad
1993 Zeitzeichen, Karlsruhe
1994 Karpatské pastorále, Tatranská galéria, Poprad, Štátna galéria, Banská Bystrica, GFM, Rszeszow
1996 Generácia 60, Východoslovenská galéria, Košice
1998 Piatok trinásteho, Tatranská galéria (Elektráreň), Poprad
1999 Z tvorby východoslovenských výtvarných umelcov XX. storočia, Východoslovenská galéria, Košice
1999 Z tvorby východoslovenských výtvarných umelcov XX. storočia, Šarišská galéria, Prešov
2002 50 rokov výstavnej a zbera teľskej činnosti galérie (1952-2002), Východoslovenská galéria, Košice,
2003 Medzinárodné trienále maliarstva euroregiónu Karpaty Srebrny czworokat, Przemysl
2004 50 rokov výstavnej a zberateľskej činnosti Východoslovenskej galérie v Košiciach, Galéria slovenského inštitútu, Praha
2005 Súčasné východoslovenské výtvarné umenie zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, BGK-Studio Haus der Jugend Barnen, Wuppertal
2007 Súčasné východoslovenské výtvarné umenie zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, Muzeum narodowe - Galeria 72, Chelm
2012 Spolok C+S a hostia,& nbsp; Synagóga na Zvonárskej ulici, Košice
2012 Spolok C+S a hostia,Šarišská galéria, Prešov
2014 Košice vo výtvarnom umení, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice

O tvorbe:
Precízna kresba a starostlivo vypracované detaily charakterizujú jeho tvorbu. V cykle temných malieb Bioštrukturálne objekty je možno ťažké uveriť, že na začiatku realizácie každej z nich je len štetcom počmárana plocha papiera. Postupným prekrývaním spletí čiar a oblúkov jemnými nánosmi farebných lazúr (mimochodom autor pracuje iba s piatimi farbami) a zosvetľovaním a stmavovaním určitých miest podmaľby, tam, kde to autor inštinktívne vycíti, vynárajú sa neexistujúce a predsa reálne objekty - v beztiažových temnotách nekonečného pri estoru plávajúce, zväčša oválne tvary, tajace vo svojich pokrútenych útrobách neurčito pálčivé napätie. Autor objavuje a odhaľuje divákovi svoju vlastnú mytológiu. Tmavý tlmený charakter obrazov iba znásobuje ich tajomno.

Ak sa v Bioštrukturálnych objektoch hojne využíva predovšetkým princíp náhody, cykly Dialógy a Určený priestor boli pred samotnou realizáciou starostlivo naplánovane a realizované podľa vopred vypracovanych skíc. Obsahovo oba cykly poukazujú na konflikt a nedorozumenie symbolicky vyjadrené geometrickým tvarom a to, či už v podobe akejsi komplikovanej techno-labyrinto-mandaly tvoriacej stred medzi dvoma lebkami (Dialógy), alebo geometriou načrtnutou na zemi pod nohami plastových vojačikov respektíve plastových medvedíkov, poprípade súbežne nahodenou na modrej oblohe (Určený priestor).

Amrich nie je novátor. Rád o sebe prehlasuje, že je latentným dekadentom. Ku všetkému, čo dnešných umelcov desí napr: neaktuálnosť, nesúčastnosť, nekomunikatívnosť, popisnosť, gýčovitosť, vykrádanie samého seba a pod., sa on prirodzene a bez rozpakov hlási. Život v ústraní mu poskytuje ideálny utek od skutočnosti, krajný individualizmus, hľadanie zjemnelostí výrazových prostriedkov a túžbu po iných, kultúrnejších historických obdobiach. Pozná svoje limity a jeho konzervatívnosť mu bráni vybíjať sa formálne aj obsahovo. Na jeho obrazoch teda nehľadajme žiadne abstraktno-explozívne koloristické ohňostroje. Autor nehľadá rýchlosť, dynamiku a nepokoj, tej je v reálnom živote dosť, ale pokoj a kontempláciu.