Zdeněk SPOUR (*1987): "Resumé"

[10. 11. 2014 - 30. 05. 2015]  [ prehliadka expozície ]


STUDIUM:
Studium: 2009- 2013-Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně
 Ateliér malířství 2.
 2009/ 2011 student u prof.ak.mal.M.Mainer, FaVU 2012/ stáž letní semestr u doc. Václav Stratila, FaVU 2012/2013 stáž u prof. Ivan Csudai, Všvu, Bratislava

Výstavy samostatné:
Malá galerie VUVEL- Brno, 2007

 Když už jsi na cestě, tak nescházej- Brno, Starý pivovar, 2010

Bright light- Brno, Vlněna, 2011
Possibility of experience- Brno,Slévarna- Vaňkovka 2012
Tah- galerie Mainerova, Praha 2013

Výstavy společné:
Berlin ist Brno- Galerie Aula, Brno, 2010,společná.
Let´s Gaze- Městské divadlo Brno, Galerie Milana Zezuly, 2010/společná.
Artbanka - Kick off, Praha, Dvorak Sec Contemporary, 2011/společná.
Pokračuj- Chodovská tvrz, 2011, společná.
Meeting - Městské divadlo Brno, Galerie Milana Zezuly, 2012, společná.

Tvorba Zdeňka Spoura je založena na prvotním elementu a tím je tah, gesto které je upřednostňováno záznamem stopy. Stopy štětce umožňují stylizovat vzhled cest.nazírat na ně, prolínat, seskupovat i je rozbít a zanechat v destrukci podle momentální vnitřní potřeby. Po formální stránce jsou tahy prováděny buď do předem připraveného podkladu nebo nanášeny přímo na stopě štětce. Ve spojení pocitu a tahu vznikly díla, která jsou z části předmětem niterné diskuze ve směřování další tvorby opřené o průsečníky mnoha druhů zkušeností – emocionální, hmotné a spirituální. Zkušenost začátku i konce obrazu má stále stejného jmenovatele. Tah. Výstava zahrnuje obrazy od roku 2009-2013.